Hvordan kan man med forbedret service design og ux skabe ét lykkeligere liv for borgere i et land?
Andrew Maier har skrevet en udemærket artikel om service design i det offentlige. Han interviewer personer om service design og ux og de taler om hvordan øget behov for service design påvirker regeringen til nytænkning. Der bliver bl.a. belyst, hvordan at det er blevet mere spændende, at arbejde for det offentlige med ux. Dette da borgerne er begyndt at stille krav til regeringen om f.eks. bedre selvbetjeningssystemer.

Resume:
Many agree that a combination of factors – a demand for better user experience, the rise of ubiquitous technologies and more readily accessible datasets – present the conditions necessary for a more enjoyable life as a citizen of our country. But necessity is just the mother of invention; it takes hard work to get there. To narrow the gap between today’s promises and tomorrow’s opportunities, designers are increasingly intent on improving what’s known as the citizen experience.

Læs mere på http://www.uxbooth.com/articles/design-in-service-crafting-the-citizen-experience/